ALPHA STRUCT – ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

АЛФА СТРУКТ ООД е основана през 2017г. Основен предмет на дейност е предоставяне на инженерни и консултантски услуги в сферата на проектирането на конструкции на сгради и съоръжения.

В дейността си до момента нашия екип е проектирал сгради с обща разгъната застроена площ над 80 000м2. Резервоари за вода с обем над 2 000м3, шахти и брегови съоръжения, пречиствателна станция. Основните ни клиенти към момента са български архитектурни и строителни компании, частни инвеститори. Имаме опит в проекти с компании в Европа във връзка с изпълнението на търговски център в Австрия (Виена), офисна сграда в Германия (Карлсруе), жилищна сграда в Германия (Карлсруе) и др.

Екипът ни се стреми да предложи на  клиентите си по-модерни технологии в проектирането основно свързани с въвеждането на BIM софтуери за постигане на прецизно детайлиране, подпомагане на безпроблемното строителство и подробни количествени сметки.


Екип:

Илия Горанов
Строителен инженер
Водещ Проектант

Георги Тотев
Строителен инженер
Водещ Проектант

Стефка Никифорова
Строителен инженер


Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-7196-C01
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и
малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: Алфа Структ ООД
Обща стойност 5 100 лв., от които 4335 лв.
европейско и 765 лв. национално съфинансиране.

Начало: 12.08.2020 г.
Край: 12.11.2020 г.

Партньори:

„ВВарх” ЕООД

Züblin AG Zentrale Technik

„ЛП АРХ“ ООД

ИЗЛАК

Ingenieure für Tragwerksplanung GmbH

БКС ЕООД

Р-СТУДИО ЕООД

„Би енд Джей Груп” ЕООД

Ivo Petrov Architects

„ЕРАРХ“ ООД

“ИСА Проект” ЕООД