ALPHA STRUCT

ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

АЛФА СТРУКТ ООД е основана през 2017г. Основен предмет на дейност е предоставяне на инженерни и консултантски услуги в сферата на проектирането на конструкции на сгради и съоръжения.

В дейността си до момента нашия екип е проектирал сгради с обща разгъната застроена площ над 80 000м2. Резервоари за вода с обем над 2 000м3, шахти и брегови съоръжения, пречиствателна станция. Основните ни клиенти към момента са български архитектурни и строителни компании, частни инвеститори. Имаме опит в проекти с компании в Европа във връзка с изпълнението на търговски център в Австрия (Виена), офисна сграда в Германия (Карлсруе), жилищна сграда в Германия (Карлсруе) и др.

Екипът ни се стреми да предложи на клиентите си по-модерни технологии в проектирането основно свързани с въвеждането на BIM софтуери за постигане на прецизно детайлиране, подпомагане на безпроблемното строителство и подробни количествени сметки.

АЛФА СТРУКТ ООД

предоставя комплексни инженерни услуги за конструкцията на офисни и жилищни сгради, инфраструктурни съоръжения и др.

Инвестиционен проект – част конструктивна

Проектиране на сгради и съоръжения съобразно действащите към момента в страната БДС и Национални приложения, Еврокодове. Носеща конструкция на сградите – стоманобетонни конструкции, напрегнати стоманобетонни конструкции, стоманени конструкции, комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, дървени конструкции.

Изчислителни модели и анализ

Ние предлагаме пълен набор от инженерни услуги, като в основата на нашата практика е работата със сложни изчислителни модели базирани на метода на крайните елементи (МКЕ). Това ни позволява разработването на Конструктивен проект, напълно отговарящ на вашите желания и съобразен с добрите строителни практики.

Параметричен информационен модел (BIM)

Основаваме работата си на изработката на подробен параметричен модел на сградата (BIM – Building Information Model), включващ цялата й конструкция. Това спомага цялостния процес на проектиране и съгласуване, между отделните специалности. Позволява прецизно детайлиране и подпомагане на безпроблемното строителство, както и подробни количествени сметки. Предоставя възможността за сравняване, проследяване и контрол на вложените и актувани материали.

Армировъчни чертежи и фигурна спецификация

Предоставяме на нашите клиенти фигурна спецификация на вложените армировъчни пръти в отделните чертежи, както и обобщена спецификация на вложената армировка в целия проект. Автоматизират се както разкроя, така и огъването и изрязването на армировката в армировъчните дворове, без да е необходимо допълнителното им въвеждане и специфициране.

Производствени КМД чертежи

Точни и пълни производствени чертежи за проектираните от нас стоманени и дървени конструкции. Спецификация на използваните елементи и крепежи. Детайли и инструкции за изпълнение на конструкцията, което подпомага безпроблемното и качествено строителство.

Количествени сметки

Използването на съвременни софтуери и практики ни позволява да изготвим точна прогноза за количествата и съответно на стойността и времето, които ще са Ви необходими да реализиране Вашите инвестиционни намерения. Това позволява сравняване, проследяване и контрол на вложените и актувани материали.